CV; Projektu vēsture

Jānis Smilga

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) - Radioinženieris - C diploms Nr.470506

Komunikāciju Akadēmija, Rīga - Veiksmīga lietišķā sarakste angļu valodā

Apmācību kursi „PHARE SME – Programme” - Ilgtermiņa investīcijas

Europa - Akademie - Change-Management Programma

LUMA un Daremas Universitātes Biznesa skola - Uzņēmējdarbības pamati

RTU Rīgas Biznesa institūts - Gothenburg Business Programma

SIA "J.Smilgas Tehnoloģiskais birojs" (Valdes loceklis)- Uzņēmuma administratīvā un tehniskā vadība, tehnoloģiskā servisa pakalpojumi/konsultācijas (1997 - līdz šim brīdim)

Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa Inovāciju centrs (Valdes priekšsēdētājs) - Tehnoloģiskais atbalsts rūpniecības uzņēmumiem, ES un LV līmeņa projektu konsultācijas (1993 - līdz šim brīdim)

Ražošanas apvienība „VEF” (Konstruktoru biroja priekšnieks) - Testēšanas iekārtu izstrāde, izgatavošana, telekomunikāciju sistēmu jauno izstrādājumu ieviešana sērijveida ražošanā (1975 - 1993)

Veselības aizsardzības ministrijas Skaitļošanas centrs (Galvenais inženieris) - Automatizētās vadības sistēmu izstrāde un ieviešana medicīnas nozarē (1972 - 1975)

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūts (Biroja priekšnieks) - Datu pārraides iekārtu izstrāde un ieviešana, automatizēto vadības sistēmu izstrāde Latvijas tautsaimniecības nozarēm (1969 - 1972)

PSRS Aparātbūves ministrijas Mehanizācijas un automatizācijas Centrālais projektu konstruktoru birojs (MA CPKB) (inženieris - konstruktors, projektu vadītājs) - Dažādu elektronisko iekārtu izstrāde un ieviešana sērijveida ražošanā dažādos Padomju Savienības uzņēmumos

J.Smilgas veiktie projekti un pieredze projektu vadībā• 2010 - 2012 "Improving PLC programming through a new graphical, object- oriented and brand-independent programming framework (PLC-PROG)" - EU 7th Framework Program project, Dalībnieks.

• 2010 - 2011 "Boosting Cross-border Enterpreneurship in Life Sciences & Medicine related to Biotehnology and Medical ICT between Estonia and Latvia (Boost BioBusiness)" - INTERREG programmas projekts, Dalībnieks.

• 2009 - 20011 “Education Program of JTAG Boundary – scan Technology for Vocational Educational Schools” (EDUBOSTVE), Leonardo da Vinci programma, projekta pieteikuma izstrāde (2009) un realizācija sadarbībā ar Ventspils Augstskolu, Projekta koordinators.

• 2009 - 2011 „Vidzemes Tālākizglītības tehnoloģiju centra izveide” - EEZ un Norvēģijas finanšu instruments, centra darbības koncepcijas un projekta pieteikuma izstrāde (2007) sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu un līdzdalība projekta realizācijā (no 2009).

• 2008 - 2011 „Development of a low-cost interactive graphical tectile display capable of displaying textual and graphical information as adwanced user interface for the visually impaired (TACMON)” - EU 7th Framework Program project, Dalībnieks.

• 2008 - 2009 „Computer based Exercise Generation and Evaluation System for mathematics, physics and chemistry subjects” - Leonardo da Vinci programma, projekta pieteikuma izstrāde (2007) sadarbībā ar SIA „Data Pro Grupa” un līdzdalība projekta realizācijā (no 2008).

• 2008 „Konsultāciju pakalpojumi - Inovatīvu, komercializējamu ideju apzināšanai un finansējuma piesaistes veicināšanai” , Latvijas Hipotēku un zemes bankas pasūtījums, Projekta koordinators.

• 2008 „Konsultācijas SIA „Micro Dators” jauno izstrādājumu testēšanas tehnoloģiju izvēlē un eksperimentālās ražošanas organizēšanā” - Ogres BII pasūtījums, Projekta koordinators.

• 2008 „Development of intercountry pilot network of business incubators in BSR for capitalisation on different settings and resources of each country for development of innovative and export oriented SMEs” - Interreg projekta pieteikums, līdzdalība projekta pieteikuma izstrādē.

• 2008 „Medicīnas aparātbūves inovāciju centra darbības virzienu attīstības izstrāde” , projekta pieteikuma izstrāde atbalsta finansējuma saņemšanai no EEZ un Norvēģu finanšu instrumenta.

• 2007 - 2008 „Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas aparātbūves Inovāciju centra izveides projekts” , centra darbības koncepcijas un projekta pieteikuma izstrāde un līdzdalība projekta realizācijā.

• 2007 - 2008 „RSU Kompetences centra stratēģijas izstrāde” - LIAA izsludinātajā projektu konkursā „Plānotā kompetences centra stratēģijas izstrāde” , projekta koncepcijas izstrāde sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti.

• 2007 - 2008 „Inovatīva spēkratu dinamisko parametru reģistrācijas un analīzes sistēma” - IZM finansēts projekts, projekta pieteikuma izstrāde (2006) sadarbībā ar LLU un līdzdalība projekta realizācijā (no 2007).

• 2006 – 2008 “IRC-Latvia” - EU founded project Nr. # 510423 (IRC6), Eksperts.

• 2005 - 2007 „Supporting IST organisations from Central & Eastern Europe (CEEC IST NET)” - EU 6th Framework Program project, Dalībnieks.

• 2007 „Valmieras Biznesa inkubatora izveides projekts", Eksperts

• 2007 „Ogres Biznesa un Inovāciju inkubatora izveides projekts”, Eksperts

• 2006 „Rīcības plāna izstrāde iegulto sistēmu izstrādes organizēšanai Vidzemes Augstskolas Sociotehnisko sistēmu inženierijas institūtā” - Vidzemes Augstskolas pasūtīts pētījums, Projekta koordinators.

• 2005 - 2006 “Supporting the AlIgement of IST research PROgrammes on mobile communications in the new member states” (ALIPRO) - EU 6th Framework Program project, Dalībnieks.

• 2005 „Vides tehnoloģiju attīstības iespējas Latvijā, to veicinošie politikas instrumenti un galvenie rīcības virzieni” - Latvijas Vides ministrijas pasūtīts pētījums, Projekta koordinators.

• 2005 “Reģionālo augstskolu iespēju izpēte zināšanu pārneses jomā un rekomendāciju izstrāde” – Latvijas Ekonomikas ministrijas pasūtīts pētījums, Projekta koordinators.

• 2004 - 2006 “Set-up market - oriented methodology for joining SMEs within integrated EU Research Projects on Innovative Clean and Environmental technologies ” (PRODESTS) - EU 6th Framework Program project, Dalībnieks.

• 2004 – 2006 “IRC-Latvia” - EU founded project Nr. # 510 – 433 (IRC6), Eksperts.

• 2003 - 2006 “Start-up & Start-up providers Networks project” (SUN&SUP) - EU 6th Framework Program project, Eksperts.

• 2004 – „Kurzemes inovāciju stratēģijas izstrāde” – ‘SEAGULL LATVIA’ projekts, Eksperts.

• 2004 – „Biznesa inkubatora izveides iespēju izpēte Līvānos” – ‘Implementing Sustainable Strategies for Livani District Economic development – Phase I’ projekts, Eksperts.

• 2003 – 2004 „Elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstības projekts, izpētes etaps” – Ventspils pilsētas domes pasūtījums, Eksperts.

• 2000 – 2003 “IRC-Latvia” - EU founded project Nr. # IRC 4.60, Eksperts

• 2001 – 2002 “Establishing of support network for promotion of innovative SMEs development in electronic & IT branches in the regions of Latvia”, REG-ELIN-LAT (IPS-1999-50053) - EU 5th Framework Program project, Projekta koordinators.

• 2001 “Universitāšu iesaiste uzņēmējdarbības atbalstā elektronikas un IT sektoros Latvijas reģionos” – Latvijas Izglītības un Zinātnes ministrijas pasūtījums, Projekta koordinators.

• 2001 “Informātikas uzņēmumu zinātniskā bāze” - Latvijas Izglītības un Zinātnes ministrijas pasūtījums, Projekta dalībnieks.

• 2000 “Zinātnisko institūciju iesaiste Latvijas elektronikas nozares uzņēmumu aktivitātēs integrācijai ES rūpnieciskajās struktūrās” - Latvijas Izglītības un Zinātnes ministrijas pasūtījums, Projekta koordinators.

• 1999-2000 “Creation and Development of a Fellow member to the Innovation Relay centres in Latvia” – EU funded project – Contract N # 20533, Eksperts.

• 1997 – 1998 – 1999 – „Latvijas pētniecības organizāciju tehnoloģiskā iesaiste elektronikas nozares eksporta programmās” - Latvijas Izglītības un Zinātnes ministrijas pasūtījums, Projekta koordinators.

• 1996-1997, Helsinki University Knowledge Services Ltd (FIN) & Latvian Ministry of Economy, Technology Centres and Entrepreneur Support centres regional development (Phare program), Eksperts.

• 1996, Royal Danish Embassy, Analysis of Latvian enterprises of Electronic Industry (Danish Trade co-operation program), Ekspertu vadītājs.

• 1996, Anderso Lyall (UK) & Latvian Development Agency, Analysis of Latvian enterprises of Electronic Industry (EU Phare program), Ekspertu vadītājs.

• 1994-1995, Segal Quince Wcksteed Ltd (UK), & Latvian Development Agency, Analysis of Latvian enterprises of Electronic Industry (EU Phare program), Ekspertu vadītājs.

• 1992-1993, Danish Technological Institute (DN), & Riga Technical University, Analysis of Latvian Industry, Eksperts.

Sekojiet jaunumiem sociālajos tīklos